Podmínky registrace

  • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, ortodoncie, dentální hygiena a zubní laboratoř (dále jen dentální organizace) je po potvrzení souhlasu s těmito podmínkami, zaslání vyplněné žádosti a zaplacení úhrady zapsán do registru účastníků Dentálního kodexu chování ve formátu, jméno, příjmení, titul u fyzické osoby, název u právnické osoby, IČ, datum registrace odpovídající dni doručení úhrady na účet ADK, případně datum ukončení registrace, odpovědná osoba nebo pověřenec, jméno, příjmení, titul, číslo mobilu, email.
  • Registr je zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách www.adk.dental a na portálu zeus.medpro.cz.
  • ADK vydá dentální organizaci potvrzení o zápisu do registru s datem platnosti.
  • ADK dentální organizaci postupně zpřístupní k dokumenty obsažené v implementačním balíčku.
  • Dentální organizace může využít další nabídnuté služby.
  • Dentální organizace má právo na bezplatnou úpravu výše uvedených dokumentů v případě nutnosti jejich změny na základě změny pravidel GDPR a národních právních předpisů po dobu tří let od data registrace.
  • ADK je oprávněna poskytnout veškeré podklady a informace poskytnuté v dotaznících dle ustanovení 5. akreditované organizaci, kterou dentální organizace požádala o provedení monitoringu.
Souhlasím s podmínkami registrace
Zrušit