Předmět činnosti

 • ADK je odbornou a profesní společností, která působí na celém území ČR a nečlení se na organizační jednotky. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 • ADK má tyto hlavní předměty činnosti:
  • Zastupovat dentální korporace, zejména při jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi,
  • zastupovat dentální korporace v dohodovacích řízeních,
  • vytvořit a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání v zubním lékařství a akreditovat programy celoživotního vzdělávání.
 • ADK vydává osvědčení o soustavné účasti zubních lékařů a dalších účastníků v systému celoživotního vzdělávání.
 • ADK vydává doporučené postupy v zubním lékařství a podporuje vzdělávací aktivity, které vedou k jejich osvojení.
 • ADK podporuje a koordinuje činnost členů spolku v oblasti celoživotního vzdělávání v zubním lékařství.
 • ADK zastupuje na základě zmocnění další subjekty, zejména při jednání s MZČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.
 • ADK může za účelem podpory výše uvedených činností a cílů vykonávat též doplňkové činnosti v rozsahu živností volných dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon: Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborových studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Souhlasím se stanovami a cíli občanského sdružení Aliance dentálních korporací, z. s.
Zrušit