Kdo jsme


ADK je odbornou a profesní společností, která sdružuje dentální korporace. Působí na celém území ČR a nečlení se na organizační jednotky. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

Orgány spolku


Správní rada
Martin Lukschal
Prezident
MDDr. Karoline Floryková
Viceprezidentka
MUDr. Michal Pekárek
Člen správní rady
Mgr. Zbyněk Lamplot
Člen správní rady
Ivan Koblic
Člen správní rady
Dozorčí rada
MUDr. Martin Rusnák
Předseda dozorčí rady
MUDr. Jiří Zvolánek
Člen rady
Matuš Valach
Člen rady
Ředitel MUDr. Jiří Pekárek má mandát k
 • zastupování dentální korporace, zejména při jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi,
 • zastupování dentální korporace v dohodovacích řízeních,
 • vytváření a rozvíjení systému celoživotního vzdělávání v zubním lékařství a akreditovat programy celoživotního vzdělávání.

Předmět činnosti


 • ADK má tyto hlavní předměty činnosti:
  • zastupovat dentální korporace, zejména při jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi;
  • zastupovat dentální korporace v dohodovacích řízeních;
  • vytvořit a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání v zubním lékařství a akreditovat programy celoživotního vzdělávání.
 • ADK vydává osvědčení o soustavné účasti zubních lékařů a dalších účastníků v systému celoživotního vzdělávání.
 • ADK vydává doporučené postupy v zubním lékařství a podporuje vzdělávací aktivity, které vedou k jejich osvojení.
 • ADK podporuje a koordinuje činnost členů spolku v oblasti celoživotního vzdělávání v zubním lékařství.
 • ADK zastupuje na základě zmocnění další subjekty, zejména při jednání s MZČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.
 • ADK může za účelem podpory výše uvedených činností a cílů vykonávat též doplňkové činnosti v rozsahu živností volných dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon: Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborových studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediálnízastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Stanovy


Tyto stanovy vstoupily v účinnost dne 19.2.2018

Zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob a jejich právech

Přihláška ke členství v ADK


Členství v ADK pomáhá dentálním organizacím vytvářet lepší podmínky pro jejich podnikání a poskytuje mimo jiné i finanční výhody, levnější registraci ke kodexu, významně levnější semináře a další služby.