Semináře


Podvečerní semináře

ADK připravila řadu seminářů v krajských městech v odpoledních hodinách, ve kterých lektoři zájemcům nebo registrovaným účastníkům kodexu jednoduše a srozumitelně představí Dentální kodex chování a jednotlivé vnitřní dokumenty. Názorně jim předvedou jak vyplňovat dotazník a vysvětlí nezbytná technická a organizační opatření, která musí každé zdravotnické zařízení postupně zavádět.
Semináře pro nejbližší dobu:

Název semináře:

Nečlen: 2000,- Kč

DENTÁLNÍ KODEX – JEDNODUCHÉ PLNĚNÍ GDPR

Člen: 1000,- Kč


Termíny: Město Kde

Katalog služeb


Poradenství

V rámci poradenství odpovídáme elektronicky na dotazy členů i nečlenů ADK, týkající se problematiky vedení (managementu) dentální organizace. Poradna není určena k zodpovězení odborných otázek.

Konzultace GDPR

ADK poskytuje členům i nečlenům ADK konzultace v oblasti GDPR se zvýhodněním pro registrované účastníky Dentálního kodexu chování.

ZuboMat