Dentální kodex chování


Vše připravíme za vás

levně, rychle, spolehlivě


Registrace

Zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti

Dne 24.4.2019 vyšly ve Sbírce zákonů nové předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

ZEUS

Zubní laboratoř není zpracovatel ale správce

Hledáte informace o ochraně osobních údajů u zubních lékařů a v zubních laboratořích? Najdete je na portálu ZEUS.

https://www.zeus-gdpr.cz
Focus 2018

Řešíme, co nás pálí

Od 25. května tohoto roku se uplatňuje nařízení EU známé pod názvem GDPR. Aliance dentálních korporací se plně zaměřila na pomoc poskytovatelům zubní péče, realizovala pro ně, jako první, specializované semináře. Vypracovala Dentální kodex chování, který je podle GDPR jedním z kroků k plnění tohoto nařízení a nabízí další praktické semináře v krajských městech.

16

Realizovaných seminářů

321

proškolených účastníků

44

registrovaných
ke kodexu

Návrhy a podněty

Svůj komentář, názor či polemiku, můžete odeslat prostřednictvím uvedeného formuláře. Na zveřejnění není právní nárok.

Newsletter


 • Zástupci ADK přednesli dne 27.11.2018 na zasedání komise Rady AK ČR pro zdravotnictví své návrhy na řešení postupující krize v dostupnosti zubní péče na značné části území ČR. Byly dohodnuty další společné kroky.
 • Zástupci ADK jednali dne 15.11.2018 s předsedou Svazu měst a obcí ČR panem Františkem Luklem o zajištění rovnoměrné dostupnosti zubní péče v ČR. Byly dohodnuty další společné kroky a jednání.
 • ADK navrhlo zařazení pozměňovacího návrhu k novele zákona 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, při projednávání v Senátu dne 15.11.2018. Po diskuzi s ministrem zdravotnictví panem Adamem Vojtěchem byl pozměňovací návrh stažen z projednávání. Další jednání s panem ministrem je plánováno v blízké době.
 • Zástupci ADK jednali mj. dne 12.11. se zástupci Senátu ohledně situace v poskytování zubní a obecně ambulantní péče mimo největší města v ČR. Byly dohodnuty společné záměry a postupy při zlepšení špatného stavu.
 • Zástupci ADK jednali dne 24.10.2018 s předsedkyně Asociace krajů ČR paní Janou Mračkovou Vildumetzovou o špatné situaci v dostupnosti zubní a obecně ambulantní péče v ČR. Byly předloženy jak analýza situace, tak návrhy na řešení krize a dohodnuto další jednání v rámci Asociace krajů ČR.
 • V září a říjnu 2018 jednali zástupci ADK s několika většími poskytovateli zubní péče napříč ČR. Zajímavý je téměř identický stav v různých krajích a téměř totožné potíže zaměstnavatelů a z nich plynoucí značně komplikovaná situace významné části poskytovatelů zajišťující péči zpravidla pro mnoho tisíc pacientů, což se začíná projevovat uzavíráním ordinací i u významných poskytovatelů zubní péče napříč ČR.
 • ADK uzavřela rámcovou smlouvu s pojišťovnou PVZP pro své členy, která má výhodnější podmínky než má kooperativa od ČSK. Podmínky Vám zašleme do konce listopadu. V případě vašeho zájmu vás potom bude kontaktovat Agentura Renomia která má rámcovou smlouvu nastarost.
 • ADK organizovala od ledna do června 2018 celkem 15 seminářů k problematice GDPR a jeho implementace.
 • ADK ve spolupráci se společností MEDPRO vydala KODEX GDPR a implementační balíček podkladů, které jsou povinné.
 • Spustil se portál ZEUS na adrese https://www.zeus-gdpr.cz/, kde mají uživatelé registrování ke Kodexu chování na uložiti HERMES uložené své podklady, potřebné pro dodržování GDPR. Dokumenty jsou v případě jakékoli změny, ať už legislativní nebo jiné, průběžně automaticky aktualizovány.
 • Intenzivně řešíme problematiku zahraničních zubařů a aprobačních zkoušek. Máme domluven termín na MZČR. Byla zpracovaná analýza a právnické posudky.
 • ADK připomínkovalo novelu vyhlášky č. 137_2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98_2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
 • ADK se účastnila na dohodovacím řízení na rok 2019.
 • Jsme v jednání s dodavatelem o nižších cenách na spotřební materiál pro naše členy. Tento bod se z důvodu priority posunul na rok 2019.

Registrace

 • Dentální kodex chování

 • Implementační balíček

8.500,- Kč

Nečlen ADK

7.500,- Kč

Člen ADK
Registrovat

Členství

 • Žádost o členství v ADK

 • Levnější semináře

 • Levnější zdravotnické prostředky

 • Levnější registrace
  k Dentálnímu kodexu chování

3.000,- Kč

Přihláška